FAKTORÁLÁS

A faktoring leírása, típusainak ismertetése

A számlafaktorálás mindazon rövidlejáratú követelések ellenérték fejében történő engedményezését jelenti, amelyek áruszállításból, illetve szolgáltatás nyújtásából erednek.

Az ilyen ügylet általában bankári biztosítékkal nem fedezett, kereskedelmi számlákba foglalt, pénzkövetelésre szóló engedményezés (egyéb járulékok, mint pl. kamat, késedelmi kamat, kötbér, stb. nem vásárolhatók meg).

Work-out faktoring

Az LMGL-INVEST FACTORING Pénzügyi Zrt. work-out faktorálási tevékenységének keretében lejárt követeléseket vásárol meg hitelintézetektől, vagy más pénzügyi vállalkozásoktól.

A követeléseket eredendően abból a célból vásároljuk meg, hogy az ügyfelet addig fennálló helyzeténél jobb helyzetbe hozzuk és így tegyük lehetővé tartozásának rendezését.

Főleg a pénzügyi válság miatt az utóbbi időben egyre több hitelfelvevő jutott és jut folyamatosan olyan helyzetbe, aminek köszönhetően hitelének törlesztőrészleteit nem tudja fizetni, illetve azok fizetésével jelentős csúszásba kerül.

Tapasztalataink szerint ez nagyon sok esetben korántsem jelenti a hitelfelvevő fizetőképességének teljes ellehetetlenülését, azonban mivel a hitelező a szerződést felmondta, az ügyfél helyzete megpecsételődött.

Ilyen esetekben tudunk segíteni mi vagy úgy, hogy egy nagyobb követelés csomag részeként vásároljuk meg az adós tartozását és megteszünk mindent azért. hogy az immár felénk rendezni tudja, vagy - akár az adós megkeresése, kérése alapján - egyedileg veszünk meg egy adott követelést a hitelezőtől azért, hogy az adóssal a legteljesebb mértékben együttműködve oldjuk meg a fennálló tartozásból eredő problémát.

Ön itt van: Faktorálás
Székhely: 1138 Budapest Váci út 188.
Ügyfélfogadás előzetes bejelentkezés alapján!
Cégjegyzékszám: 01-10-047326
Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Telefonos ügyfélszolgálat: 06 1 353 6222
Központi telefonszám: 06 1 353 6206

E-mail: info@lmgl.hu
Fax:06 1 353 6202